Motyle

Motyle (Lepidoptera) – to rząd owadów, który zaraz po chrząszczach (Coleoptera) stanowi drugą pod względem liczebności grupę owadów. W chwili obecnej na świecie żyje…

Read More