Powszelatkowate

Powszelatkowate, warcabnikowate, karłątkowate (Hesperiidae) – rodzina motyli licząca na świecie ponad 3500 gatunków. W Polsce występuje 17 gatunków. Motyle te mają silnie rozwinięty tułów. Ich ciało jest…

Read More

Motyle

Motyle (Lepidoptera) – to rząd owadów, który zaraz po chrząszczach (Coleoptera) stanowi drugą pod względem liczebności grupę owadów. W chwili obecnej na świecie żyje…

Read More