Skład chemiczny komórek

Posted on

Skład chemiczny komórek (organizmów) Protoplazma – to substancja,  z której zbudowane są wszystkie części składowe komórki (cytoplazma, nukleoplazma). W skład protoplazmy wchodzą 4…

Read More

Komórka

Posted on

Czym jest komórka? Według współczesnych pojęć: Komórka (cellula, cytus) – to najprostsza forma organizacji materii żywej, która stanowi podstawową jednostkę morfologiczną i rozwojową…

Read More