Komórka

Posted on

Czym jest komórka? Według współczesnych pojęć: Komórka (cellula, cytus) – to najprostsza forma organizacji materii żywej, która stanowi podstawową jednostkę morfologiczną i rozwojową…

Read More