Rezerwat przyrody Santockie Zakole

Rezerwat przyrody Santockie Zakole

Pogodny dzień w kwietniu 2020 roku  zaprosił nas na wycieczkę do Rezerwatu przyrody Santockie Zakole. To rezerwat ornitologiczno – florystyczny, utworzony w 1998 roku, o łącznej powierzchni ok. 450 ha. Powstał on na terenie gminy Deszczno, w głębokim zakolu Warty, na południe od miejscowości Santok i na zachód od Starego Polichna.

Rezerwat ten został powołany w celu zachowania, ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych, pozostałości lasów łęgowych w postaci kęp starych drzewostanów oraz ku ochronie miejsc lęgowych ptaków wodno – błotnych. Rezerwat położony jest przy ujściu Noteci do Warty, w pobliżu historycznej miejscowości Santok, gdzie Warta zakolem zmienia kierunek na południowy. Rezerwat to teren zalewany przez wody Warty, z wieloma starorzeczami, oczkami wodnymi oraz kępami naturalnych lasów łęgowych.

Największy urok sprawiają luźno rosnące dęby i inne gatunki drzew, wśród których wybrano, aż 220 pomników przyrody. Na naszej drodze spotkaliśmy okazałe dęby szypułkowe oraz wiązy.

 

Santockie Zakole jest miejscem bytowania i rozrodu dziko występujących zwierząt. Na terenie rezerwatu stwierdzono obecność 177 gatunków ptactwa wodnego zarówno lęgowego jak i przelotnego, m.in.: żurawie, gęgawy, kuliki wielkie czy rybitwy białoskrzydłe. Z ssaków zanotowano występowanie chronionego bobra oraz wydry. Podczas naszej wyprawy udało nam się spotkać łabędzia niemego (Cygnus olor) oraz żurawia zwyczajnego (Grus grus). 

Na terenie rezerwatu występuje 314 gatunków roślin naczyniowych. Na liście florystycznej rezerwatu znajduje się cały szereg roślin rzadkich, w tym 3 ujęte na „Liście roślin wymierających i zagrożonych w Polsce”. Są to: fiołek mokradłowy, selernica żyłkowana oraz sit błotny. Teren rezerwatu to także piękne ukwiecone łąki, które w tym okresie tworzą żółte kwiatowe dywany.

Miejsce jest godne uwagi dla przyrodnika. Myślę, że jeszcze nieraz je odwiedzimy. Z pewnością podczas zachodów i wschodów słońca rezerwat Santockie Zakole jest bardzo urocze. 

Powiązane zdjęcia:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *