ZIEMIA LUBUSKA

Województwo lubuskie…

Województwo lubuskie położone jest w zachodniej części Polski. Od zachodu graniczy z Niemcami (196 km), od południa z województwem dolnośląskim (227 km), od wschodu z wielkopolskim (286 km), od północy zaś z zachodniopomorskim (204 km).

Funkcję stolicy regionu pełnią dwa miasta Zielona Góra oraz Gorzów Wielkopolski.

Województwo lubuskie zajmuje powierzchnię około 14 tys. km2, co stanowi 4,5% powierzchni kraju. Pod względem powierzchni jest jednym z najmniejszych województw Polski.

Administracyjnie województwo lubuskie podzielone jest na dwa podregiony (gorzowski i zielonogórski), 14 powiatów i 83 gminy.

Bogactwo Ziemi lubuskiej…

Województwo lubuskie położone jest z całości w obrębie Niżu Wschodnioeuropejskiego, co sprawia, że rzeźba tych terenów jest mało urozmaicona. Województwo wyróżnia się pod względem korzystnych warunków klimatycznych. Jest jednym z najcieplejszych regionów Polski, w Słubicach znajduje się tzw. „polski biegun ciepła”. Korzystne warunki klimatyczne sprawiają, że województwo lubuskie posiada tradycje w uprawie winorośli.

Jednym z najcenniejszych zasobów województwa są wody. Całość województwa leży w dorzeczu Odry, a głównymi rzekami są: Odra, Nysa Łużycka, Bóbr, Warta, Noteć i Obra. Rzeki mają istotne znaczenie dla gospodarki regionu, zwłaszcza jako źródło energii. Na rzekach Bóbr, Kwisa i Nysa Łużycka funkcjonuje zespół siedemnastu elektrowni wodnych.

 

Ważnym bogactwem województwa, zwłaszcza z punktu widzenia rozwoju turystyki, są jeziora. Na całym obszarze występuje 519 jezior, które zajmują 0,9% ogółu powierzchni. Największym jest jezioro Sławskie (817,3 ha). Jeziora dają możliwość rozwoju sportów wodnych (żeglarstwa, kajakarstwa). Bardzo popularne wśród żeglarzy są centralne części województwa (okolice Lubniewic i Łagowa) oraz jezioro Sławskie. Najciekawszym szlakiem dla turystyki kajakowej jest liczący ponad 200 km Lubuski Szlak Wodny, który prowadzi od Sławy do Skwierzyny (m.in. przez jeziora Sławskie, Chobienieckie, Ząbszyńskie, Bledzewskie). Jeziora są także atrakcyjne dla uprawiania wędkarstwa. W ich czystych wodach żyją sielawy, pstrągi, lipienie, amury, trocie, liny, szczupaki, karasie, sumy, płocie, leszcze, okonie, sandacze, węgorze oraz wiele innych gatunków.

Warunki glebowe w województwie nie sprzyjają rozwojowi rolnictwa, co sprawia, że użytki rolne stanowią zaledwie 36% ogólnej powierzchni. Przeważają mało urodzajne gleby bielicowe i pseudobielicowe, które w większości zajmowane są przez zbiorowiska leśne. W dolinach rzecznych częste są mady, wykorzystywane najczęściej przez łąki i pastwiska.

 

Województwo lubuskie jest najsilniej zalesionym województwem w kraju i lasy są jednym z najważniejszych bogactw naturalnych tego regionu. Lesistość wynosi około 50%. Bory sosnowe i mieszane zajmują około 80% powierzchni leśnych. Pozostałe to lasy liściaste: łęgi (najliczniej występują w dolinach dużych rzek i niewielkich cieków wodnych), lasy z drzewostanami dębowymi, świerkowymi, bukowymi, brzozowymi i topolowymi. Na uwagę zasługuje występowanie dużych, zwartych kompleksów leśnych, wśród których wymienić należy: Puszczę Rzepińską, Bory Zielonogórskie, Bory Sulęcińsko-Skwierzyńskie. Częściowo na terenie województwa leżą również puszcze: Notecka, Gorzowska, Drawska oraz Bory Dolnośląskie.

W województwie istnieją dwa parki narodowe: Ujście Warty i Drawieński.

Park Narodowy Ujście Warty leży w całości w granicach województwa i liczy 8074 ha. Utworzony został w 2001 r. z połączenia rezerwatu „Słońsk” i części Parku Krajobrazowego Ujście Warty. Park obejmuje unikalne tereny podmokłe będące jedną z najważniejszych w Polsce ostoi ptaków wodnych i błotnych. W granicach Parku stwierdzono występowanie 245 gatunków ptaków, w tym 174 lęgowych. Wśród nich 26 należy do gatunków ginących w skali świata.

Drawieński Park Narodowy o łącznej powierzchni 114,4 km2 położony jest w granicach trzech województw. Największy jego fragment, o powierzchni 55,9 km2 znajduje się na terenie województwa lubuskiego. W Parku chronione są głównie ekosystemy leśne (stanowią one 84% powierzchni Parku) oraz wodne (8%).

W województwie lubuskim utworzono 8 parków krajobrazowych, z których cztery leżą w całości na terenie województwa. Największymi parkami są Ujście Warty (18 734 ha), oraz Łuk Mużakowa (18 200 ha). Pozostałymi parkami są: Barlinecko-Gorzowski, Łagowski, Gryżyński, Krzesiński i Przemęcki. Wszystkie parki krajobrazowe należą do Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wielkopolskim.

Źródło:

  1. Prof.dr hab. T. Kudłacz i inni, Zielona Góra – Kraków, kwiecień 2011 „Raport regionalny Województwo lubuskie” str: 4-22.
  2. Zarząd Województwa Lubuskiego, Zielona Góra 2008 „Opracowanie ekofizjograficzne województwa lubuskiego” Przyroda ożywiona.

Powiązane zdjęcia:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *