Krzeszyce dawniej

Krzeszyce „Kriescht”

Najstarszą miejscowością gminy Krzeszyce jest wieś Krzeszyce, której powstanie datuje się na XII wiek.

Krzeszyce to stara słowiańska wieś o rozplanowaniu owalnicowym, położona na terenie historycznej Ziemi Torzymskiej, na pograniczu Diecezji Poznańskiej i Lubuskiej. Wieś przez wiele stuleci stanowiła uposażenie słońskiego zamku, który od 1426 roku był własnością a zarazem główną siedzibą zakonu Joannitów na tych terenach.

Po pruskiej Reformie Rolnej (1812 – 1813) nastąpił szybki rozwój gospodarczy Krzeszyc. Przyczyniło się do tego wybudowanie w 1830 roku drogi Kostrzyn – Skwierzyna oraz osuszanie błot nadwarciańskich w II połowie XVIII wieku przez co doszło do rozszerzenia gruntów na terenie Krzeszyc. Po sąsiedzku zaczęły powstawać nowe wsie: Dzierżązna, Łukomin, Krzemów, Krasnołęg czy Karkoszów. Rozwój rzemiosła przyczynił się do tego, że Krzeszyce stają się ośrodkiem wymiany towarowo – pieniężnej.

Niezależność od administracji joannickiej miejscowość uzyskała na początku XIX wieku, kiedy dokonano parcelacji dóbr zakonnych. Mieszkańcy Krzeszyc trudnili się uprawą ziemi, hodowlą zwierząt oraz rybołówstwem, a także młynarstwem, bartnictwem i browarnictwem. Działał folwark, zakłady rzemieślnicze oraz niewielkie zakłady przemysłowe w tym cztery młyny, pięć tartaków i olejarnia. Na gwałtowny rozwój gospodarczy miejscowości wpływ miało oddanie do użytku w 1896 roku linii kolejowej z Kostrzyna do Krzeszyc.

Po pierwszej wojnie światowej Krzeszyce dzięki mieszkańcom nabrały charakteru miejscowości urlopowo – wypoczynkowej. Przyczyniły się do tego przepiękne tereny leśne oraz rozlewiska i łąki nadwarciańskie gminy. W tym okresie w Krzeszycach istniały 2 hotele na dzisiejszej ulicy Skwierzyńskiej i ulicy Gorzowskiej oraz liczne zajazdy, restauracje czy kawiarnie. Na dzisiejszej ulicy Gorzowskiej w okresie międzywojennym kwitł handel i życie towarzyskie miejscowości. Przy dzisiejszej ulicy Sulęcińskiej znajdowało się kąpielisko dla mieszkańców i turystów, które było zasilane wodą z Postomii.

Piękno Krzeszyc legło w gruzach podczas działań II wojny światowej. W roku 1945 został spalony kościół oraz zniszczono wiele budynków, które świadczyły o zasobności i gospodarności mieszkańców przedwojennych Krzeszyc.

  

Źródło:

  1. Urząd Gminy w Krzeszycach: http://www.krzeszyce.pl/.
  2. Gminna Bibliotek Publiczna w Krzeszycach: „Z dziejów Gminy Krzeszyc” w ramach projektu „Spotkania z historią czyli przeszłość dla przyszłości” str. 8-48.
  3. Tablice informacyjne znajdujące się na trasie III i IV Młyna w Krzeszycach.
  4. Zdjęcia dzięki uprzejmości portalu: https://fotopolska.eu – https://fotopolska.eu/m49329,Krzeszyce.html.
  5. Zdjęcia dzięki uprzejmości Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzeszycach: https://gbpkrzeszyce.naszabiblioteka.com/,https://www.facebook.com/pages/category/Library/Gminna-Biblioteka-Publiczna-w-Krzeszycach-901162046617289/.

Powiązane zdjęcia:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *