Zajadkowate

Zajadkowate (Reduviidae)

-to rodzina owadów należąca do pluskwiaków różnoskrzydłych, która liczy na świecie około 7000 gatunków. W Polsce żyje 9 gatunków. Owady te posiadają ciało spłaszczone grzbieto – brzusznie. Ich ubarwienie może być szare, czarne, czerwone. Większość gatunków ma głowę niewielką w stosunku do reszty ciała. Oczy są duże i wyłupiaste. Pluskwiaki te posiadają trójczłonową, grubą i wygiętą łukowato kłujkę (rostrum), która może sięgać do bioder przednich odnóży. Odnóża u tych owadów są typu krocznego, czasami pierwsza para może mieć charakter chwytny. Skrzydła są dobrze wykształcone.

Większość zajadkowatych żyje w rejonach tropikalnych. W naszym kraju można je spotkać na łąkach, skrajach lasów, czy nieużytkach. Zwykle bytują w gęstej roślinności. 

Owady te to głównie drapieżniki. Żywią się głównie stawonogami, mogą także polować na wije, czy pająki. Pluskwiaki Triatominae odżywiają się krwią ptaków i ssaków. Przenoszą do organizmu świdrowca (Trypanosoma cruzi), który u ludzi wywołuje chorobę Chagasa. Większość zajadkowatych odżywia się szkodnikami roślin, co ma pożyteczne znaczenie dla gospodarki człowieka. 

GATUNKI ZAJADKOWATYCH W POLSCE:

Coranus subapterus

Empicoris baerensprungi

Empicoris culiciformis – Komarek wysmukły

Empicoris vagabundus

Phymata crassipes

Pygolampis bidentata

Reduvius personatus – Zajadek domowy

Rhynocoris annulatus – Srogoń napastnik

Rhynocoris iracundus – Srogoń baldaszkowiec

Źródło:

Powiązane zdjęcia:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *