Tułów owada

Tułów (thorax)

– to odcinek ciała, na którym mieszczą się narządy ruchu – odnóża oraz skrzydła (u owadów uskrzydlonych – Pterygota),

– spełnia funkcje lokomotoryczne,

– zbudowany jest z 3 segmentów mniej lub więcej zlanych ze sobą:

  • przedtułowia (prothorax),
  • śródtułowia (mesothorax),
  • zatułowia (metathorax).

Segmenty

U większości owadów przedtułów jest ruchomy, a pozostałe segmenty zrastają się. Wyjątek stanowią muchówki (Diptera) i błonkówki (Hymenoptera), u których wszystkie segmenty są zlane ze sobą i nieruchome.

Grubsze i twardsze miejsca segmentów nazwane są płytkami.

Płytki dzielą się na:

1. Tergit

– płytka grzbietowa (tergum, notum) tworząca górną część segmentu.

Tergity nazwane są plecami. Składają się z:

– Przedplecza (protergum,pronotum),

– Śródplecza (mesotergum, mesonotum),

– Zaplecza (metatergum,metanotum).

W tergitach śród i zatułowia wyróżnia się:

przedtarczę (praescutum),

tarczę (scutum),

tarczkę (scutellum),

zatarczę (postnotum).

Części te oddzielone są szwami.

2. Pleuryt

– płytki boczne (pleurae), które mieszczą się po bokach segmentu.

Płytki boczne określane są jako:

propleurum,

mesopleurum,

metapleurum.

Każdy pleuryt podzielony jest ukośnie szwem pleuralnym (satura pluralis) na część:

przednią (dolną)episternum,

tylną (górną)epimerum.

Na górnej krawędzi pleurytów śród i zatułowia mieści się słupek pleuralnykolumienka (columella), który dochodzi do zakończenia szwu pleuralnego i tworzy punkt podparcia skrzydeł.

3. Sternit

– płytka brzuszna (sternum)  tworząca część dolną segmentu.

Sternity nazywane są piersiami i tworzą je:

– Przedpiersie (prosternum),

Śródpiersie (mesosternum),

Zapiersie (metasternum).

Poszczególne segmenty tułowia u owadów różnią się budową i kształtem. U owadów uskrzydlonych (Pterygota) śródtułów  i zatułów są silnie rozwinięte bo na nich znajdują się skrzydła.

Rys.1. Schemat budowy tułowia owada (wg. Grabda E., 1973).

Źródło:

    1. Bunalski M., Piekarska-Boniecka H., Wilkaniec  B. 2009 „Entomologia. Entomologia ogólna cz1.” Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne t.1: 44-47.
    1. Gillott C., 2005 „Entomology Third Edition” Springer: 73-75.
    1. Grabda E., 1973 „Zoologia. Bezkręgowce, Tom I” Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
  1. Snodgrass R.E., 1935 „Principles of Insect Morphology” Cornell University Press: 157-186.

Powiązane zdjęcia:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *