Jelonkowate

Jelonkowate (Lucanidae)

-rodzina chrząszczy licząca na świecie około 1200 gatunków. W Polsce występuje zaledwie 7 gatunków.

Owady te posiadają ciało spłaszczone grzbieto – brzusznie. Ich wielkość waha się w granicy od 10 – 80 mm. Głowa i przedplecze są duże i szerokie. Czasem na głowie mogą występować wyrostki w kształcie rogów. Pokrywy skrzydłowe są płaskie o równoległych bokach i zaokrąglonych końcach. Oczy chrząszczy są małe, a czułki zagięte w połowie długości, zakończone grzebykowatą 3-6 członową buławką. U chrząszczy widoczny jest wyraźny dymorfizm płciowy. Samce są większe od samic, ich żuwaczki są silnie rozwinięte, czasem mogą być długości połowy ciała. Duże żuwaczki samców przydają się w walkach z innymi samcami, ale przeszkadzają w zdobywaniu pokarmu. Nogi tych owadów są długie lub średniej długości, kroczne i grzebne. Ubarwienie chrząszczy jest czarne, brunatne, niebieskawe bądź zielone. 

Chrząszcze występują na całym świecie i prowadzą dość skryty tryb życia. Najczęściej można je spotkać na pniach drzew, z których wycieka żywica w zranionych miejscach.

Larwy, typowe pędraki, rozwijają się w próchniejącym drewnie drzew liściastych. Cykl rozwojowy jest długi, trwa nawet kilka lat. Larwy chrząszczy zjadają drewno liściaste (najczęściej dąb i buk), dorosłe osobniki żywią się sokami roślinnymi.

Jelonkowate to najbardziej zagrożona wyginięciem grupa chrząszczy w naszym kraju. Cztery z siedmiu Polskich gatunków znajdują się w Czerwonej księdze gatunków zagrożonych: jelonek rogacz, ciołek matowy, wynurt i dębosz żukowaty. W Polsce częściową ochroną gatunkową objęte są: dębosz żukowaty, jelonek rogacz i wynurt.

GATUNKI JELONKOWATYCH W POLSCE:

Aesalus scarabaeoides – Dębosz żukowaty

Ceruchus chrysomelinus – Wynurt lśniący

Dorcus parallelipipedus – Ciołek matowy

Lucanus cervus – Jelonek rogacz

Platycerus caprea – Zakliniec wiosenny

Platycerus caraboides – Zakliniec mniejszy

Sinodendron cylindricum – Kostrzeń baryłkowaty

Źródło:

Powiązane zdjęcia:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *