Wachlarzykowate

Wachlarzykowate (Crambidae)

-rodzina motyli licząca na świecie około 12 000 gatunków. W Polsce występuje ok. 150 gatunków.

Przedstawiciele tej rodziny to małe lub średnie motyle, których rozpiętość skrzydeł sięga od 1 – 4 cm.

W Polsce Motyle z rodzaju Wachlarzykowatych są dość pospolite w całym kraju. Można je spotkać na suchych i podmokłych łąkach, najczęściej w trawach. Gąsienice żerują na łodygach, wierzchniej i spodniej stronie liści, a także dostają się do korzeni roślin. 

WYBRANE GATUNKI WACHLARZYKOWATYCH W POLSCE:

Agriphila tristella – Wachlarzyk zmienniczek

Anania hortulata – Przezierka pokrzywianka

Chilo phragmitella – Wachlarzyk trzciniaczek

Elophila nymphaeata – Nimfa grzybienianka

Ostrinia nubilalis – Omacnica prosowianka

Pleuroptya ruralis – Boczanka brązowianka

Thisanotia chrysonuchella – Wachlarzyk kołacznik

Źródło:

 

Powiązane zdjęcia:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *