Chrząszcze

Chrząszcze, tęgopokrywe (Coleoptera)

-jest to najliczniejszy rząd owadów na świecie. Dziś opisano ok. 400 tysięcy gatunków na świecie, z czego 6200 gatunków występuje w Polsce. Owady te obecne są we wszystkich strefach klimatycznych, zamieszkujące różne środowiska zarówno wodne, jak i lądowe. Rząd tych owadów może być roślinożerny, drapieżny, padlinożerny, wszystkożerny. 

Chrząszcze posiadają skrzydła pierwszej pary przekształcone w grube pokrywy, które chronią błoniaste skrzydła drugiej pary oraz służą jako ster podczas lotu. Oskórek jest chitynowy, gruby i często rzeźbiony. Tułów jest połączony z odwłokiem. Chrząszcze posiadają dobrze i silnie rozwinięte przedplecze. Ciało tych owadów może być jednolicie ubarwione. Poszczególne tagmy mogą mieć odmienne barwy. Przedplecze lub pokrywy mogą posiadać ozdobne plamy, co może ułatwiać identyfikację gatunku.

Charakterystyczny dla chrząszczy jest aparat gębowy typu gryzącego. Ten typ aparatu gębowego składa się z: wargi górnej, dwóch żuwaczek – szczęki górnej, żuchwy- szczęki dolnej oraz wargi dolnej. Dwie pary zrośniętych ze sobą głaszczek, będących częścią szczęk i wargi dolnej stanowią narząd dotyku – głaszczki szczękowe i wargowe. Czułki chrząszczy mogą być różnego kształtu, a odnóża mają charakter bieżny.

Chrząszcze są owadami, u których rozwój odbywa się z przeobrażeniem zupełnym

(jajo → larwa → poczwarka → imago).

Chrząszcze zazwyczaj dzielimy na :

  • chrząszcze drapieżne – Adephaga,
  • chrząszcze wielożerne – Polyphaga.

Wiele z tych owadów jest pożytecznych, ale istnieją takie, które są szkodniki upraw. W Polsce 76 gatunków chrząszczy objętych jest ochroną prawną krajową.

WYBRANE RODZINY CHRZĄSZCZY W POLSCE:

Biedronkowate (Coccinellidae)

Bogatkowate (Buprestidae)

Czarnuchowate (Tenebrionidae)

Czerwikowate (Ciidae)

Drwionkowate (Lymexylidae)

Dzierożnicowate (Dryopidae)

Gnilikowate (Histeridae)

Gnojarzowate (Geotrupidae)

Jelonkowate (Lucanidae)

Kałużnicowate (Hydrophilidae)

Kapturnikowate (Bostrichidae)

Kózkowate (Cerambycidae)

Omarlicowate (Silphidae)

Omomiłkowate (Cantharidae)

Poświętnikowate (Scarabaeidae)

Przekraskowate (Cleridae)

Ryjkowcowate (Curculionidae)

Skórnikowate (Dermestidae)

Stonkowate (Chrysomelidae)

Zalęszczycowate (Oedemeridae)

Źródło:

 

Powiązane zdjęcia:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *